js格式化时间:几月/周/小时/分钟前,nodejs调用

创建工具/模块

timeutil.js
exports.getDateDiff = function (stringTime){
    stringTime = stringTime.substring(0, 19);
    var dateTimeStamp = Date.parse(new Date(stringTime));
    var minute = 1000 * 60;
    var hour = minute * 60;
    var day = hour * 24;
    var halfamonth = day * 15;
    var month = day * 30;
    var now = new Date().getTime();
    var diffValue = now - dateTimeStamp;
    if(diffValue < 0){return;}
    var monthC =diffValue/month;
    var weekC =diffValue/(7*day);
    var dayC =diffValue/day;
    var hourC =diffValue/hour;
    var minC =diffValue/minute;
    if(monthC>=1){
        result="" + parseInt(monthC) + "月前";
    }
    else if(weekC>=1){
        result="" + parseInt(weekC) + "周前";
    }
    else if(dayC>=1){
        result=""+ parseInt(dayC) +"天前";
    }
    else if(hourC>=1){
        result=""+ parseInt(hourC) +"小时前";
    }
    else if(minC>=1){
        result=""+ parseInt(minC) +"分钟前";
    }else
    result="刚刚";
    return result;
}

nodejs调用:

timeFormat.js
var timeutil = require('./timeutil')
var time = "2017-09-08T02:47:22.236Z";
console.log(timeutil.getDateDiff(time));

执行结果:

➜ node timeformat.js
5天前

(全文完)

(转载本站文章请注明作者和出处 js格式化时间:几月/周/小时/分钟前,nodejs调用